2021-heden: AMEQUIS - An integrated Assessment, Monitoring, Evaluation and Quality Improvement System for the European Reference Networks - NIVEL

 

2021-heden: Medicatieverificatie bij ontslag: nieuwe benadering vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief - NIVEL. 

 

2020-2021: Coronatijden in Nederland

Een sociaal wetenschappelijk kennisplatform voor COVID-19 onderzoek over zorg en ondersteuning onder sociaal kwetsbare groepen en gerelateerde maatschappelijke dynamiek in Nederland. Sociale kwetsbaarheid wordt gezien als een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Voor sommige groepen – zoals ouderen en chronisch zieken – overlapt sociale kwetsbaarheid bovendien met een verhoogd risico op infectie.

Publicatie van het onderzoeksrapport

Publicatie van Kwetsbaar op Afstand - Verhalen uit Coronatijd

 

2020: Integrating Diversity in the European Union (InDivEU)
Een door Horizon 2020 gefinancierd onderzoeksproject gericht op het concreet bijdragen aan het huidige debat over de 'Toekomst van Europa' door het beoordelen, ontwikkelen en testen van een reeks modellen en scenario's voor verschillende niveaus van integratie binnen de EU lidstaten. InDivEU wordt gecoördineerd door het Robert Schuman Centre van het European University Institute, waar het wordt georganiseerd door het European Governance and Politics Programme. Het project omvat een consortium van 14 partnerinstellingen en loopt van januari 2019 tot december 2021. De wetenschappelijke coördinatoren zijn Brigid Laffan (Robert Schuman Centre) en Frank Schimmelfennig (ETH Zürich).

Publicatie van het onderzoekrapport: The Politics of differentiated integration : what do governments want? Country report - The Netherlands. MUNS, Laura B.DE BLOK, Lisanne