Kwetsbaar op Afstand - Verhalen uit Coronatijd

 

Om de verspreiding van het virus COVID-19 te beperken, was het belangrijk om veel thuis te blijven en fysiek afstand van elkaar te nemen. Maar wat was de impact van deze maatregelen op sociaal kwetsbare mensen? Veel ouderen hadden al weinig sociale contacten. In verpleeghuizen mocht er geen bezoek meer komen. Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen kregen minder zorg aan huis. Daklozen zaten in een precaire situatie, net als jonge kinderen van wie de thuissituatie niet veilig was. Wat deed dat met hen? Wat voor problemen hadden deze mensen, en hoe vonden zij oplossingen? En wat kunnen we van hen leren voor toekomstig beleid? 

 

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam was ik deel van een van de eerste sociaalwetenschappelijke studies in de crisis. Het eindresultaat van dit onderzoek is een boekpublicatie bij Amsterdam University Press met persoonlijke verhalen van sociaal kwetsbare mensen en hun zorgverleners tijdens de eerste coronagolf in Nederland  waar ik als co-redacteur en fotograaf aan heb bijgedragen.  De studie laat de behoefte zien aan een betere balans tussen sociale veiligheid en infectiepreventie in beleid en zorgpraktijk. 

 

Om nadruk te leggen op het menselijke aspect achter de onderzoeksresultaten is ervoor gekozen om bij de verhalen portretfoto’s te plaatsen. Afbeeldingen communiceren een ander gevoel dan geschreven tekst en geven deze mooie en sterke mensen de kleur die zij verdienen. Bij deelnemers die anoniem wilden blijven is gebruikgemaakt van dagboekfragmenten, gedichten of contextfoto’s. Tijdens de fotosessies was er ook tijd om dieper in te gaan op de verhalen van de deelnemers. Dit helpt niet alleen met het opbouwen van vertrouwen tussen fotograaf en gefotografeerde om zo een natuurlijk en sprekend portret vast te kunnen leggen, maar in deze gesprekken werd het ook
duidelijk hoe het nu met de deelnemers gaat, en hoe de inmiddels weer aangescherpte maatregelen nog steeds
invloed hebben op hun leven.

 

Voor sommigen deelnemers was de situatie moeilijker dan tijdens de eerste lockdown toen hun werd verhaal opgetekend; het perspectief is beperkt, het geïsoleerde gevoel wordt steeds zwaarder, de avondklok geeft nog meer beperkingen, en soms geven nieuwe versoepelingen juist meer onduidelijk heden. Anderen putten hoop uit de vaccinatie van hun dierbaren, de aankomende zomer en het perspectief dat het
binnenkort allemaal afgelopen zou kunnen zijn.

De tien verhalen dienen als voorbeelden uit de complexe realiteit en geven onze bevindingen context. Naast persoonlijke portretten zijn het ook illustraties van zoveel andere Nederlanders die in dezelfde situatie zaten en geraakt werden door de afstandsmaatregelen en sociale
isolatie. Wij zijn de deelnemers dankbaar voor hun openheid, waardoor via hen ook een beetje de verhalen van anderen in coronatijd
verteld kunnen worden.

 

Boven ziet u een aantal foto's die ik gemaakt heb voor dit boek. Om de verhalen van de deelnemers te lezen kunt u het boek bestellen
Het boek "Kwetsbaar op Afstand - Verhalen uit Coronatijd" is vanaf 24 juni 2021 te koop in diverse boekwinkels.